Psychische klachten zoals problemen in het gedrag, het denken, de emoties of in de omgang met de omgeving kunnen een aanleiding zijn om hulp te zoeken. Binnen de praktijk is het mogelijk om individueel, in gezinsverband of met uw partner behandeld te worden. Er zal altijd naar het geheel gekeken worden, dus zowel u als uw systeem staan centraal in de behandeling. Ieder mens is uniek, met een eigen hulpvraag en daarom is voor ieder  een unieke behandeling nodig. Er zal in overleg gekeken worden naar een passende behandeling. Zo kan er kortdurend en klachtgericht gewerkt worden, maar soms is er meer tijd nodig om meer zicht te krijgen op onderliggende kwetsbaarheiden in iemands persoonlijkheid en identiteitsproblemen.
Ik werk integratief, dit betekent dat ik gebruik maak van interventies uit verschillende therapievormen. Hieronder worden kort de veelgebruikte therapievormen beschreven.

EMDR

EMDR, oftewel Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een behandelmethode voor mensen die (traumatische) klachten ervaren, als gevolg van bijvoorbeeld het meemaken van een ongeval, mishandeling of wanneer iemand slachtoffer is geweest van pesten, en die op dit moment nog hinder ondervinden van die gebeurtenissen. EMDR kan als onderdeel van een behandeling ingezet kan worden, maar tevens als enige vorm van behandeling.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van behandelen waarbij gedachten, gevoelens en gedrag centraal staan en hoe deze elkaar onderling beïnvloeden. Afhankelijk van de klacht zal meer ingestoken worden op het veranderen van het gedrag of het bijstellen van de gedachten om uiteindelijk het gevoel te kunnen beïnvloeden.

Schematherapie

Schematherapie wordt over het algemeen ingezet bij mensen waarbij sprake is van bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek of meer chronische angst- of stemmingsklachten. Schematherapie gaat uit van het idee dat mensen in hun jeugd ideeën ontwikkelen. Over wie ze zijn, hoe de wereld in elkaar zit, hoe andere mensen zijn, en hoe ze zich het beste kunnen gedragen om narigheid te voorkomen en te zorgen dat goede dingen gebeuren. Deze ideeën, waar we ons vaak niet zo bewust van zijn, noemen we schema’s. Ze beïnvloeden hoe we denken en voelen en hoe we ons gedragen. Meestal passen die ideeën goed bij hoe onze wereld eruit zag toen we kind waren. Soms passen ze niet zo goed meer in de wereld waarin we leven als we volwassen zijn en kunnen ze onnodig veel problemen veroorzaken zoals een gevoel van minderwaardigheid.
Deze therapievorm helpt je dus om de oorsprong van gedragspatronen te begrijpen en daarna te veranderen. We gaan kijken hoe je jeugdervaringen doorwerken in je dagelijkse leven nu. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert daarbij ook om op een gezondere manier voor deze behoefte op te komen. Hierdoor verandert je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Je gaat je stap voor stap beter voelen, beter voor jezelf zorgen en beter voor jezelf opkomen.

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie zijn de aangemelde cliënt en de partner of andere gezinsleden, samen in behandeling. Centraal thema in deze vorm van behandeling is doorgaans de onderlinge communicatie en gedragingen en op welke manier partners/gezinsleden elkaar hierdoor beïnvloeden, waardoor problemen ontstaan zijn of versterkt worden. Systeemtherapie wordt doorgaans alleen vergoed, wanneer het onderdeel is van een individuele behandeling.

Psychodynamische psychotherapie

In psychodynamische psychotherapie ligt de nadruk op je persoonlijke en interpersoonlijke belevingswereld, denk aan gedachten, fantasieën, dromen, emotionele gewaarwordingen. Je interpersoonlijke belevingswereld is het denken en voelen over jezelf en anderen, en hoe dit tot uiting komt in klachtenpatronen en in patronen binnen je relaties. In psychodynamische psychotherapie onderzoek je de achtergrond en de betekenis van je psychische problemen die je belemmeren in je dagelijks functioneren en in je relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in je denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is je levensgeschiedenis belangrijk én hoe je nu functioneert.

Mentalization Based Treatment

De MBT-behandeling is helpend wanneer iemand moeite heeft met het begrijpen van zijn/haar emoties en reacties of onverklaarbare stemmingswisselingen. MBT is een therapie waarin je leert om jouw eigen acties, gevoelens en die van anderen te begrijpen. Het vermogen om te begrijpen waarom je nou juist doet wat je doet of waarom je nou eigenlijk boos bent noemen we mentaliseren. Wanneer het je lukt om je eigen emoties, acties en ook die van anderen te begrijpen zal je zien dat je veel gemakkelijker in staat bent je emoties en gedrag op de juiste, maar zeker ook prettigere manier te uiten. Als jij dit doet, beïnvloed je anderen om je heen ook op een prettige manier. Hierdoor neemt de kwaliteit van je relaties toe. Uiteindelijk werkt wat jij leert tijdens de therapie door in je hele leven. De kwaliteit van je leven gaat er op vooruit. Je wordt zelfbewuster, gaat je zekerder voelen, je stemming word stabieler, je krijgt weer vat op jouw leven waardoor je er een invulling aan kan geven die bij je past.

Emotion Focused Therapie (EFT)

In Emotion Focused therapie staan uw emoties/gevoelservaringen centraal. Deze therapie gaat ervan uit dat emoties belangrijk zijn omdat ze richting geven aan ons gedrag. Ons natuurlijk emotioneel vermogen kan verstoord raken, bijvoorbeeld door een trauma of doordat we emoties niet mogen voelen.
In EFT leert u, in plaats van het vermijden of controleren van emoties, emoties juist vertellen wat belangrijk is in een situatie en dat emoties waardevol zijn als gids. Emoties zijn richtinggevend. Ze helpen ons bij het vinden van welke acties gepast, helpend  en constructief zijn, wat onze diepe verlangens en behoeften zijn.

In EFT werken wij persoonsgericht, niet met een syndroom of een klacht, en geeft aandacht aan elke persoon in zijn of haar uniekheid. De EFT aanpak is daarom vooral cliëntgericht/persoonsgericht.