Aanmelding

Aanmelding kan plaatsvinden via het contactformulier op de website, per mail of telefonisch. Er zal vervolgens kort geïnventariseerd worden wat de hulpvraag is. Op basis hiervan zal gekeken worden in hoeverre de hulpvraag passend is bij de mogelijkheden binnen deze praktijk. Wanneer dit het geval is, kan een intakegesprek ingepland worden.

Het kan voorkomen dat er sprake is van een wachtlijst. Een indicatie van de wachttijd kunt u hier vinden. Bij aanmelding zal de actuele wachttijd besproken worden.

Indien de hulpvraag niet aansluit bij het behandelaanbod of wanneer de wachtlijst te lang is dan zal, in overleg, doorverwijzing naar een andere zorgverlener of terugverwijzing naar de huisarts/gemeente plaatsvinden.

Intake gesprek

Bij een eerste intakegesprek zal om de volgende zaken gevraagd worden:

  • indien van toepassing: een verwijzing van de huisarts of indicatie van gemeente
  • een geldig identificatiebewijs van de aangemelde persoon
  • verslagen van eventuele eerdere onderzoeken en/of behandelingen
  • bij kinderen onder de 16 jaar: aanwezigheid van kind en beide ouders of alle gezaghebbenden

Tijdens de intakefase, die uit één of meerdere gesprekken kan bestaan, zal de reden van aanmelding nauwkeurig in kaart gebracht worden. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het ontstaan van de klachten, de duur en ernst van de klachten, de factoren die mogelijk van invloed zijn op de klachten en eventuele eerdere hulpverlening hiervoor.

Diagnostiek

Gedurende de intakefase zal geprobeerd worden om vast te stellen wat er aan de hand is. Naast de informatie vanuit het intakegesprek, worden hiervoor andere middelen ingezet. Soms zijn dit een aantal vragenlijsten en andere keren is uitgebreider onderzoek nodig. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneelonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, systeemonderzoek, etc.

Advies

Op basis van de intake en diagnostiek, zal vervolgens een voorlopig behandelplan geschreven worden. Het is belangrijk dat u zich kan vinden in dit behandelplan, daarom zal dit besproken worden in het adviesgesprek. In dit gesprek is er ruimte om persoonlijke voorkeuren uit te spreken, als ook de ervaren ‘klik’ met mij als behandelaar. Vanuit dat gesprek, wanneer alle partijen hierover eens zijn, zal het definitieve behandelplan geschreven worden.

Behandeling

Er wordt zo veel mogelijk – en indien van toepassing – gewerkt volgens de richtlijnen die gelden binnen de GGZ. U kunt deze richtlijnen inzien op nl/faq/ggz. Er is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikbaar op de website.

Wanneer er overeenstemming is over het behandelplan, kan gestart worden met de behandeling. Over het algemeen vinden afspraken eens per week plaats bij aanvang van de behandeling. In de loop van de behandeling wordt de frequentie meestal teruggebracht.

Gedurende de behandeling zal er op verschillende momenten geëvalueerd worden. Hiervoor wordt o.a. de ROM-meting ingezet; een methode die werkt met vragenlijsten om te kijken in hoeverre de behandeling effectief is. Op deze manier kan de behandeling indien nodig worden bijgestuurd.

Mocht u gebruik willen maken van een online consult is dit tevens mogelijk.

Psychotherapie

Psychotherapie is een goede keuze als je merkt dat je vastloopt in de manier waarop je met jezelf, je omgeving of met anderen omgaat. Iedereen kent in zijn leven wel een periode waarin hij of zij uit balans is. Dat kan zich op verschillende manieren manifesteren. Gevoelens van somberheid, lusteloosheid, verdriet en boosheid. Veel piekeren, slaapproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten. Je onzeker voelen of het gevoel hebben dat je er niet toedoet. Dwangmatig gedrag. Stressklachten en je oververmoeid voelen. Bang zijn voor normale situaties en die gaan vermijden. Terugkerende nare herinneringen. Faalangst en hoge eisen stellen aan jezelf. Jezelf op de laatste plaats zetten.

De behandeling kan zowel doelgericht zijn aan vermindering van uw klachten als ontwikkelingsgericht. Dan zal vooral gekeken worden naar uw persoonlijkheid, de onderliggende karaktereigenschappen, valkuilen en kwaliteiten. Soms komt het voor dat je problemen en klachten zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis of periode in je leven, dan zal deze behandeld worden, bijvoorbeeld aan de hand van EMDR.

kamagra 100mg