Zijn er zorgen over uw kind? Het kan zijn dat u zich zorgen maakt over zijn/haar gedrag in de thuissituatie, de schoolsituatie of in de omgang met leeftijdgenoten. Voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren zijn dit belangrijke levensterreinen. Moeilijkheden kunnen zich onder andere uiten in leerproblemen, concentratieproblemen, piekeren, somberheid, angsten, slaapproblemen, eetproblemen, lichamelijke klachten of boze buien.

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Soms lukt het niet om zelf een weg hierin te vinden of met de zorgen en situatie om te gaan. Dan kan ik jullie daar bij helpen. Samen wordt er naar mogelijkheden gezocht om de ontwikkeling van uw kind beter te laten verlopen.

Na een eerste gesprek zal er gekeken worden naar het ontstaan en de in standhoudende factoren van de klachten, om zo een passende behandeling te kunnen bieden.

Er zijn behandelingen voor verschillende problemen, zoals sociale, emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek (zoals AD(H)D/autisme).

Wanneer een kind of jongere zich aanmeldt, zal het eerste gesprek samen het liefst samen met de ouder(s) zijn. kinderen vanaf 16 jaar, is het wettelijk mogelijk om zich zelfstandig aan te melden en is het niet verplicht ouders/verzorgers te betrekken in de behandeling. Ondanks de wettelijke regeling, is het wenselijk om toch de ouder(s)/verzorgers bij de behandeling te betrekken, met name wanneer de jongere nog thuis woont.

Om een kind of jongere goed te helpen, vind ik het erg belangrijk om het systeem (ouder(s)/verzorgers of school) te betrekken bij de behandeling. In principe zal er altijd naast individuele behandeling, ook ouderbegeleiding ingezet worden. Soms kan het in een behandeling ingewikkeld zijn voor het kind, de ouders en/of de behandelaar, wanneer de individuele therapie en ouderbegeleiding door dezelfde behandelaar wordt uitgevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan kan in overleg, een medebehandelaar van Perron 7 ingeschakeld worden. Het betrekken van het systeem gebeurt altijd in onderling overleg en informatie zal niet zonder toestemming met derden gedeeld worden.

Wil je je aanmelden voor diagnostiek en/of behandeling? Dan heb je een verwijzing nodig om dit vergoed te krijgen. De verwijzing kun je aanvragen via je de gemeenteregisseur of via je huisarts. De verwijzing kan per gemeente verschillen, mocht je niet direct weten waar je dit bij jouw gemeente moet aanvragen, bel dan gerust. Ik werk als onderaannemer met behandelaren van Perron 7 die gecontracteerd zorgaanbieders zijn bij alle 14 Twentse gemeenten.

Meer informatie over de werkwijze vind je hier.