Vrijwel iedereen kent in zijn of haar leven wel eens minder goede momenten, problemen of zorgen. Soms is daar een duidelijk aanwijsbare aanleiding of reden voor, zoals het recent ervaren van een pijnlijke gebeurtenis. Soms ligt de aanleiding verder in het verleden, is het een terugkerend patroon en zijn het meer valkuilen, waardoor de aanleiding niet direct duidelijk is.

Vaak proberen we op onze eigen manier het psychisch functioneren weer te herstellen, op eigen kracht of met behulp van familie en/of vrienden. Wanneer dit niet voldoende is, kan dit leiden tot klachten die een negatieve invloed hebben op uzelf, (en/of) in relatie met anderen en op uw werk. Het kan dan helpend zijn om met iemand buiten de directe familie- en vriendenkring te praten, om samen meer zicht te krijgen op het ontstaan en verhelpen van de klachten. Dit kan vertrouwelijk en individueel, afhankelijk van uw hulpvraag kunnen er ook gezamenlijke gesprekken plaatsvinden met belangrijke personen uit uw omgeving. Samen met u zal ik een passende behandeling vormgeven.

“Behandeling kan een kantelmoment zijn om anders om te gaan met jezelf en de onderliggende pijn, door een gezondere relatie met jezelf op te bouwen en door de gevoelens die bij de pijnlijke ervaringen horen te begrijpen. Dit kan wellicht ook als een bedreiging aanvoelen, omdat je het negeren van je gevoelens als beschermingsmechanisme hebt ontwikkeld die je in het verleden heeft geholpen om de evenwicht dat je in jezelf hebt gevonden in stand te houden, en het is daarom belangrijk om een veilig tempo te respecteren.
Maar de uiteindelijke winst zou kunnen zijn dat je je meer thuis voelt in jezelf en met een vrijer gemoed de kansen van de toekomst kunt aangrijpen.”

U kunt zich aanmelden voor kortdurende en langdurende klachten. Voor 2023 heb ik contracten met Menzis, Caresq en Zilveren Kruis, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen en De Friesland Zorgverzekeraar. Om in behandeling te kunnen komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De behandeling wordt zo goed mogelijk afgestemd op uw huidige klachten, hulpvraag en ervaringen. Soms volstaat een korter traject, soms is een zoektocht naar identiteit en jezelf wat diepergaand en uitvoeriger.

Wilt u zich aanmelden? Bel dan gerust

Voor meer informatie over de werkwijze vindt u hier.

Klachten

 

  • Angst- en stemmingsklachten
  • Dwangklachten en/of piekeren
  • Gedragsproblemen (bijv. boze buien, onrust)
  • Contactuele problemen / Sociale onhandigheid
  • Posttraumatische stress
  • Persoonlijkheidsproblematiek