Behandeltarieven algemeen

Voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar geldt dat de zorg bekostigd wordt door de gemeente. Hiervoor dient er een verwijzing van huisarts of erkende verwijzer of een indicatie van de gemeente aanwezig te zijn. In 2019 is voor 12 van de 14 Twentse gemeenten (Hof van Twente en Almelo niet) een overeenkomst afgesloten. Voor kinderen tot 18 jaar wordt maandelijks gedeclareerd aan de desbetreffende gemeente.

Voor de behandeling van volwassenen, kan ik niet als onderaannemer ingezet door psychotherapeuten BIG van perron 7. Daarnaast heb ik geen contract met een zorgverzekering. Dit betekent dat volwassenen alleen in behandeling kunnen wanneer zij de behandeling zelf willen bekostigen.

Kijk op website van mijn collega’s (Perron7) voor meer informatie over contracteringen met gemeente en/of zorgverzekeraars.

Behandeltarieven overig product en zelfbetalers

Soms willen mensen hun eigen onderzoek/behandeling of die van hun kind zelf bekostigen. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts of indicatie van de gemeente nodig en er zullen geen gegevens naar de zorgverzekeraar of gemeente gaan. Daarnaast kan het zijn dat een behandeling niet vergoed wordt, omdat deze onder de niet-verzekerde zorg valt.

Tarieven overig product en zelfbetalers

Sessie cliënt € 95,00 Per 45 minuten
Onderzoek en rapportage € 85,00 Per 60 minuten
Contact/overleg met derden € 20,00 Per 15 minuten

Facturen worden in principe maandelijks verstuurd, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Meer informatie over de betalingsvoorwaarden is hier te vinden.

Afzeggen afspraak

Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat een geplande afspraak afgezegd moet worden. Houd er rekening mee dat bij het niet verschijnen op de afspraak of het niet tijdig afzeggen van een afspraak, dat wil zeggen binnen 24 uur afmelden, de zorgverzekeraar of gemeente deze zogenaamde ‘no-shows’ niet vergoed. Bij afzegging binnen 24 uur, ben ik om die reden genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet ingediend worden bij zorgverzekeraar of gemeente.

Tarieven no-show

 Administratiekosten  € 20,00

Wachtlijst

Vanwege de vele aanmeldingen is er op dit moment een wachtlijst. U kunt via de website contact opnemen over de huidige wachtlijst.

Klachtenprocedure

Waar mensen werken, kunnen er meningsverschillen ontstaan of fouten worden gemaakt. Indien u klachten heeft over mijn werkwijze, behandeling of over andere zaken, hoop ik dat wij dit in goed overleg kunnen oplossen. Lukt dit niet, dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) waar ik lid ben. U kunt contact opnemen met deze beroepsvereniging. Voor meer informatie: https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

Vertrouwenspersoon jeugdhulp
AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Psychotherapiepraktijk Olthof.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Psychotherapiepraktijk Olthof, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Psychotherapiepraktijk Olthof.

Zo bereik je AKJ
– Bel naar 088 – 555 1000
– Mail naar info@akj.nl
– Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Privacyverklaring

Voor meer informatie klik hier.

Kwaliteitshandboek

Voor meer informatie over Psychotherapiepraktijk Olthof, verwijs ik u naar het kwaliteitshandboek.